Menu
https://www.v-k.nl/met-trots-de-beste-klantgerichte-bouwer-2012-van-nederland/l11c4
Terug naar nieuws
De Stichting Klantgericht Bouwen is in 2003 opgericht door Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis.

Met trots: De Beste Klantgerichte Bouwer 2012 van Nederland

Niet zonder enige trots willen wij u hierbij informeren dat Vreeswijk en Koebrugge Bouwmaatschappij BV, door de Stichting Klantgericht Bouwen is uitgeroepen tot:

"De Beste Klantgerichte Bouwer 2012 van Nederland".

De Stichting Klantgericht Bouwen is in 2003 opgericht door Bouwend Nederland en de Vereniging Eigen Huis. In het juryrapport wordt melding gemaakt dat wij ons hebben onderscheiden voor de algemene organisatie van het bouwproces, de verkoopinformatie, de bouw en de oplevering. Hiermee vervullen wij een voorbeeldfunctie voor de bouw. 
Natuurlijk zijn wij ontzettend blij met deze eervolle onderscheiding die uiteraard ook in grote mate te danken is aan de inzet van ons voltallige personeel. Maar ook een woord van dank is hier op zijn plaats voor u als opdrachtgever. Wij realiseren ons terdege dat een groot deel van ons succes is te danken aan het vertrouwen wat u vaak over lange reeks van jaren in ons bedrijf hebt gesteld.

Samen met u hebben wij mooie opdrachten kunnen uitvoeren waarbij wij getracht hebben u als opdrachtgever als belangrijkste persoon in dat proces te plaatsen. Wij hopen, ook in de toekomst, samen met u nog spraakmakende objecten te kunnen realiseren.